Elinvoimaisen organisaation 6+1 ominaisuutta

elinvoimainen organisaatio

Elinvoimaiset, eteenpäin pyrkivät yritykset/organisaatiot ovat yhteiskuntamme talouden ja työllisyyden tärkeitä ajureita. Elinvoimaisuus ei kuitenkaan ole sama asia, kuin kasvu tai menestyminen. Yrityksen elinvoima tai ainakin sen aktiivinen ylläpitäminen voidaan ennemminkin nähdä kasvualustana, jolle yritys/ organisaatio voi rakentaa kasvua ja menestystä. Toisaalta voidaan myös pohtia, onko elinvoimaisuus, nimenomaan sen aktiivinen ylläpito elinehto koko organisaatiolle? Onko elinvoimattomalla yrityksellä tarpeeksi olemassaolon jatkuvuuteen tarvittavia resursseja?

Elinvoimaisuus käsitteenä yhdistetään usein kukoistukseen, voimakkuuteen, vireyteen, uusiutumiskyvykkyyteen ja toimintaan. Jokaisella toimivalla yrityksellä täytyy olla sitä jossain mittakaavassa. Yrityksen elinvoimaisuus voidaan jakaa 6 ominaisuuteen: usko tulevaisuuteen, liiketoiminnan sujuvat prosessit, johtajuus, kysyntä, elinvoiman edistymistä tukevat mittarit ja yhteistyö. Seitsemänneksi näkökulmaksi lisäisin markkinointi – ja brändisuuntautuneisuuden, koska markkinoinnin ammattilaisena olen nähnyt sen positiivisen vaikutuksen yrityksen kasvuun ja menestymiseen.

Usko tulevaisuuteen

Elinvoimaisella yrityksellä on katse tulevaisuudessa ja selkeä visio (tai ainakin suunta). Lisäksi toiminta on strategisesti tavoitteellista ja yrityksellä on sekä halua, että kykyä olla kilpailun kärjessä. Tämä osaltaan vaatii myös kykyä vaalia kilpailuetua, joka on elinehto pitkäkestoiselle toiminnalle. Yrityksellä on myös rohkeutta mennä eteenpäin ja tavoitella kasvua. Selkeät, kaikkien allekirjoittamat arvot ohjaavat toimintaa. Tulevaisuuteen suuntautunut yritys osaa myös lukea toimintaympäristönsä muutoksia ja heikkoja signaaleja, sekä reagoida niihin ketterästi.

Liiketoiminnan prosessit TOIMINNAN selkärankana

Kannattavan ja eteenpäin vievän toiminnan taustalla täytyy olla toimivat ja selkeät liiketoiminnan prosessit, jotka toimivat yrityksen selkärankana. Tämä tarkoittaa, että toimiluvat ja rahoitus ovat kunnossa, sekä toiminta on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Lisäksi tuotteiden/palveluiden laatu on kunnossa ja konsepti toimiva. Yrityksen pitää pystyä lunastamaan asiakaslupaukset, parhaimmat yritykset pystyvät ne jopa ylittämään. Myös organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmän tulee olla selkeät ja riittävän joustavat.

Johtajuus

Elinvoimaisen yrityksen johtaja luottaa, kunnioittaa, kannustaa ja arvostaa työntekijöitään, sekä toimii esimerkkinä. Johtajan tulee ymmärtää ihmisten johtamista mutta pystyä myös strategiseen päätöksentekoon sekä ymmärtää liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Johtaja osaa näyttää suuntaa ja viestiä siitä innostavasti. Johtajan pitää pystyä tarjoamaan raamit ja sopiva määrä kontrollia, jonka sisällä voidaan toimia joustavasti, itseohjautuvasti ja luovasti.

Kysyntä

Elinvoimainen yritys ymmärtää omia asiakkaitaan, tuntee omat asiakkaansa, sekä pystyy vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin. Asiakaslupaukset lunastetaan ja oma kilpailuetu ymmärretään. Yritys omaa vakaan asiakaskannan ja toimialan tulevaisuus näyttää valoisalta. Jos ei, elinvoimainen yritys osaa tarttua tilaisuuteen ja lähteä kehittämään toimintaansa markkinoiden sanelemaan suuntaan. Liiketoiminnan kaikkea kehittämistä ohjaa asiakaslähtöisyys.

Elinvoiman mittarit

Viidentenä elinvoimaisuutta määrittävänä tekijänä tutkimuksissa nousee esiin työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, kannattavuus ja uudistumiskyky. Työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin, sekä heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan. Henkilökunta ja heidän hyvinvointinsa nähdään yrityksen tärkeänä voimavarana. Elinvoimainen yritys on myös taloudellisesti kannattava ja omaa tarvittavaa maksukykyä. Elinvoimainen yritys on myös uudistumiskykyinen. Tämä tarkoittaa, että yritys selviää suhteellisen joustavasti muutoksista ja kriiseistä sekä on muuntautumiskykyinen ja ketterä. Virheistä, onnistumisista ja kriiseistä opitaan; muutenkin yritys omaa oppivan organisaation piirteitä.

Yhteistyö

Elinvoimaisessa yrityksessä koko organisaatio puhaltaa yhteen hiileen. Organisaatiossa kehitytään ja kehitetään jatkuvasti, sekä vaihdetaan tietoa ja osaamista. Organisaatiossa vallitsee luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri. Tiimit luottavat johtoon ja johto toimii työn mahdollistajana. Ilmapiiri on hyvä ja vuorovaikutus rakentavaa. Työntekijät myös osallistetaan mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon ja sisäiseen kehittämiseen.

Brändi- ja markkinointiorientoituneisuus

Reijonen tutkimuskollegoineen (2012) on tehnyt tutkimuksen: ”Are Growing SMEs More Market-Oriented and Brand-Oriented?”. Tutkimuksen mukaan kasvuyritykset panostavat muita yrityksiä selkeästi enemmän markkinointiin ja brändin kehittämiseen.  Tutkimuksen mukaan esimerkiksi brändiin panostamisella voi olla positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun. Lisäksi tutkimuksen mukaan asiakaslähtöiset yritykset ovat yleensä kannattavampia, kuin yritykset, joissa asiakasymmärrykseen ei panosteta. Markkinointi- ja brändisuuntautuneet yritykset ovat asiakaslähtöisiä, sekä osallistavat koko organisaation henkilöstön, erityisesti asiakasrajapinnassa toimivan henkilöstön asiakastiedon keräämiseen. Näissä yrityksissä edistetään myös asiakkaan menestystä koko organisaation yhteistyöllä, läpi eri yksiköiden. Lisäksi markkinoiden kehitystä seurataan ja tätä tietoa osataan hyödyntää markkinointistrategian rakentamisessa.

Kuinka elinvoimainen sinun organisaatiosi on?

Elinvoimaisin terveisin,

Kaisa R

LÄHTEET:

Reijonen, H., Laukkanen. T., Komppula, R. ja Tuominen, S. 2012. Are Growing SME s More Market-Oriented and Brand-Oriented? Journal of Small Business Mangement, (50) 4, pp. 699-716

Tarvainen, T. 2015. Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen Yliopisto.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s